บทความ คลิป อักษรพิเศษ เกมส์ คลิปตลก เกมส์แต่งตัว แกล้งคน เกมส์ทำอาหาร ตัวอักษรพิเศษ

จันทรุปราคา 16 มิถุนายน 2554

ถ่ายท อดสดปร ากฏการณ์จั นทรุปราคา 3 ภาค เหนือ-กลาง-ใต้ผ่านอินเทอร์เน็ต คืนวันที่ 15 ต่อ 16 มิ.ย. พร้ อมติดตั้งกล้ องโ ทรทรรศน์  ที่มีความยาวโฟกัสกว่า 800 มิลลิเมตร ที่เ ชียงใหม่-ฉะเชิงเทรา-สงขลา…

จันทรุปราคาเต็มดวง เมื่อวาน 16 มิถุนายน 2554

เมื่อวั นที่ 14 มิ.ย. นายศรัณย์ โปษยะจินดา รองผู้อำ นวยการสถา บันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทค โนโลยี เปิดเผยว่า จันทรุปราคาครั้งนี้  จะมีความพิเศษ เพราะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดคราสเต็มดวงนานเกิน 100 นาที โดยดวงจันทร์จะเริ่มเข้าสู่เงามัวของโลกตั้งแต่ 00.26 น. หรือหลังจากผ่านเที่ยงคืนของวันที่ 15 มิ.ย. แต่ในช่วงดังกล่าว ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของปรากฏการณ์จันทรุปราคานั้น เป็นช่วงที่จะสังเกตได้ยาก โดยจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเมื่อด วงจันทร์เริ่ มสัมผัสเงามืด ของโลก ในเวลา 01.25 น. ซึ่งดวงจันทร์จะเริ่มแหว่ง จากนั้นเวลา 02.25 น. เริ่มเกิดอุปราคาเต็มดวง เมื่อขอบดวงจันทร์ทั้งสองด้านผ่านเข้า ไปในเงามืดของโล ก และในเวลา 03.14 น.ดวงจันทร์จ ะเข้าไปอยู่กึ่ งกลาง เงามืดของโลก เรียกเหตุกา รณ์ดั งกล่าวว่า กึ่งกลางอุปราคา ซึ่งประชาชนจะยังคงเห็ น จันทรุปราคาเต็ มดวงไปจนถึงเวลา 04.04 น. ซึ่งดวงจัน ทร์เริ่ม ออกจากเงามืด และดวงจัน ทร์จะออกจากเงามืดทั้งหมดเวลา 05.04 น. และสิ้นป รากฏการณ์จันทรุปราคาเวลา 06.02 น. โดยประชาชนสามารถมองเห็นได้ ด้วยตาเปล่าค่อนข้างชัดเจน โดยมองไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้…

จันทรุปราคา

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s